Politika reklamacija

Uslovi i procedura reklamacija

U slučaju da imate bilo kakvu reklamaciju na proizvod ili našu uslugu budite slobodni da nas kontaktirate. Trudićemo se da u najkraćem roku rešimo nastalu situaciju u vašu korist, kako biste bili zadovoljni kupovinom u online prodavnici Tampon zone.

Uslovi i postupak reklamacije utvrđeni su Pravilnikom o rešavanju reklamacija potrošača Tampon zone, koji je u skladu sa Zakonom o uslovima za obavljanje prometa robe i Zakonom o zaštiti potrošača.

Ukoliko ste primili pošiljku u kojoj se ne nalazi naručeni proizvod ili se nalazi proizvod koji niste poručili, ako je proizvod stigao oštećen ili neispravan, molimo vas da nas o tome obavestite 24h od prijema pošiljke. U ovim slučajevima, obavezujemo se da vam proizvod zamenimo, a sve troškove zamene snosi Tampon zona. Potrebno je da proizvod vratite u orginalnom pakovanju. Ukoliko je defekt nastao kao posledica neodgovarajuće upotrebe, nećemo moći da prihvatimo reklamaciju.

Potrošač ima pravo reklamacije na kupljeni proizvod za koji se ne izdaje garantni list, zbog nedostataka koji su nastali u roku od šest meseci od dana kupovine. Prilikom reklamacije kupac je u obavezi:

 • da reklamaciju prijavi putem emaila info@tamponzona.rs
 • da reklamirani proizvod pošalje poštom u originalnoj ambalaži sa pratećom dokumentacijom na adresu Tampon zona, Otona Župančića 48, Novi Beograd
 • da priloži kopiju računa o kupovini
 • da iznese precizan opis neispravnosti proizvoda.

Tampon zona je u obavezi da potrošača obavesti o odluci donetoj po reklamaciji u zakonskom roku od 8 dana od dana prijema reklamacije i da osnovan zahtev iz reklamacije ispuni u daljem roku od 7 dana. Ako je reklamacija osnovana, zbog nedostatka na proizvodu, potrošač ima pravo na:

 • zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće marke (modela, tipa) ili
 • povraćaj iznosa plaćenog za taj proizvod u visini maloprodajne cene tog proizvoda na dan vraćanja ili
 • otklanjanje nedostatka na proizvodu.

Potrošač nema prava iz prethodnog stava ako je nedostatak na robi nastao njegovom krivicom.

Potrošač ima pravo reklamacije na kupljeni proizvod za koji se izdaje garantni list zbog nedostataka koji su nastali u roku naznačenom na garanciji, od dana kupovine. Prilikom reklamacije kupac je u obavezi:

 • da reklamirani proizvod odnese u adekvatnoj ambalaži (ukoliko je moguće u originalnoj) u najbliži ovlašćeni servis, naznačen na garantnom listu,
 • da podnese na uvid original garantnog lista i računa o kupovini,
 • da iznese precizan opis neispravnosti proizvoda.

Ovlašćeni servis je u obavezi da otkloni nedostatak. Ukoliko nije u mogućnosti da otkloni nedostatak, odnosno kvar na reklamiranom proizvodu, isti izdaje potvrdu o tome, što potrošaču daje pravo na:

 • zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće marke (modela, tipa) ili
 • povraćaj iznosa plaćenog za taj proizvod u visini maloprodajne cene tog proizvoda na dan vraćanja.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Tampon zona je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. Tampon zona zadržava sva prava promene cene proizvoda, ako ste poručili proizvod po jednoj ceni i sa tom cenom ste ga primili na kućnu adresu, a nakon toga je cena promenjena, imate pravo na povraćaj iznosa koji ste za proizvod platili.

Ukoliko potrošač želi da vrati robu iz nekih drugih razloga, odnosno da otkaže ugovor o kupovini, troškovi vraćanja robe i novca idu na njegov teret. U ovom slučaju, obavezno je robu vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i u originalnom, neoštećenom pakavanju.

Shodno Zakonu o zaštiti potrošača i ostalim relevantnim zakonima, garantujemo povraćaj sredstava kupcu na osnovu ishoda reklamacionog procesa. U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu, a bez obzira na razlog vraćanja, Tampon zona je u obavezi da povraćaj vrši na način kako je novac i uplaćen ili po dogovoru.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Tampon zona je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. Ukoliko imate neku drugu primedbu, molimo vas da nam pošeljete mail na info@tamponzona.rs ili se javite na 069.760.950 i mi ćemo vam u najkraćem roku izaći u susret.