Uslovi uplate donacija

Donacije

Poslovanje sajta tamponzona.rs, donacije koje se vrše putem ovog sajta, kao i sva ostala pitanja u vezi sa tim, regulisani su zakonima Republike Srbije. Za sve eventualni sporove u vezi sa donacijom biće nadležni sudovi Republike Srbije.

Donatori

Uplate donacija mogu izvršiti sva zainteresovana lica sa prebivalištem u Srbiji ili inostranstvu.

Doniranje

Donator je saglasan da novčana sredstva koja uplati na ime donacije bezuslovno pređu u svojinu Tampon zone.

Unošenje iznosa donacije i izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala na razumevanju.

Minimalan iznos donacije je 500,00 RSD. Na donacije se ne obračunava PDV.

Pregled narudžbenice, potvrda narudžbenice i plaćanje

Unosom podataka u formular (podaci o donatoru, podaci sa platne kartice i iznos) i potvrdom na odgovarajuće dugme, donator potvrđuje odabrani iznos donacije, nakon čega će biti preusmeren na narudžbenicu. Narudžbenica sadrži pregled osnovnih detalja u vezi sa donacijom: iznos i podatke o donatoru. Pre potvrde narudžbenice, možete odustati od doniranja ili izvršiti izmene u vezi sa donacijom.

Potvrdom narudžbenice donator vrši plaćanje donacije.

Nakon toga, ukoliko je transakcija bila uspešna, donatoru će biti prikazano obaveštenje da je plaćanje uspešno obavljeno, a potom će dobiti potvrdu o izvršenom plaćanju na email adresu koju je naveo.

U slučaju da transakcija nije bila uspešna, donatoru će biti prikazano obaveštenje o neuspelom plaćanju.

Donacija se može platiti instant plaćanjem, metodom IPS skeniraj. Kada se izabere opcija IPS skeniraj, donator će biti preusmeren na stranicu na kojoj će biti prikazan jednokratan IPS QR kod koji je obezbedila (Banca Intesa Beograd). Aplikacijom mobilnog bankarstva koju ima instaliranu na svom mobilnom uređaju kupac skenira/preuzima podatke iz generisanong IPS QR koda i plaćanje obavlja jednostavno, u sigurnom okruženju svoje banke. Infromacija o ishodu plaćanja biće prikazana kupcu odmah po završetku obrade na našem sajtu, ali će mu biti dostavljena i putem e-mejla.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Reklamacije

U slučaju nastanka eventualnih problema u vezi sa doniranjem, donator može izvršiti reklamaciju na email adresu info@tamponzona.rs, javiti se putem telefona 069.760.950 ili poslati pismeno obeveštenje na adresu Otona Župančića 48.

Povraćaj donacije

Povraćaj donacije je moguć u slučaju da je uplata izvršena zloupotrebom platne kartice od strane trećih lica, ili u slučaju da je pri uplati unet pogrešan iznos donacije, u skladu sa procedurom propisanom ovim Uslovima uplate donacija.

U slučajevima pogrešnih iznosa za donacije potrebno je podneti skenirani pisani i obrazloženi zahtev za povraćaj uplaćenog iznosa, u slobodnoj formi i potpisan od strane vlasnika platne kartice, i to u roku od 120 dana od izvršene uplate donacije, na elektronsku adresu info@tamponzona.rs ili poštom na adresu Otona Župančića 48, Novi Beograd. Uz zahtev je neophodno dostaviti i email sa potvrdom o izvršenoj transakciji, skeniranu ličnu kartu vlasnika kartice i kontakt telefon.

Donator će biti kontaktiran od strane Tampon zone u roku od 30 radnih dana od prijema urednog zahteva. Sredstva koja se vraćaju će Tampon zona moći da isplati donatoru samo na račun koji je vezan za platnu karticu kojom je donacija izvršena.

Povraćaj se vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Tampon zone obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Zahtevi za povraćaj podneti nakon isteka roka od 120 dana od izvršene uplate donacije ili na adresu različitu od adresa ovde navedenih, neće biti razmatrani.

Politika privatnosti

Tampon zona se obavezuje i garantuje čuvanje i zaštitu privatnosti podataka svih donatora putem ovog sajta. Tampon zona prikuplja samo neophodne podatke o donatorima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje donatora u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi zaposleni i saradnici Tampon zone su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Tampon zona se obavezuje da ne koristi podatke u druge svrhe, mimo ovlašćenja donatora. Donator je u mogućnosti da u svakom trenutku zatraži da prestane da prima informacije i poruke od Tampon zone, a Tampon zona je dužna da postupi u skladu sa njegovim zahtevom.

Zaštita intelektualne svojine

Sadržaj prikazan na ovom sajtu, kao što su tekstovi, fotografije, logotipi, video i audio zapisi, dizajn (baneri i ikonice), vlasništvo je Tampon zone i ne može se koristiti bez prethodne pisane saglasnosti Tampon zone.

Komunikacija sa korisnicima

Celokupna komunikacija donatora i Tampon zone se odvija putem emaila na adresu info@tamponzona.rs.

Važenje i izmene Uslova uplate donacija

U pogledu donacija se primenjuju Uslovi uplate donacija koji su bili važeći na dan izvršenja donacije. Tampon zona zadržava pravo da u bilo koje doba izvrši izmenu ovih uslova. Uslovi uplate donacija stupaju na snagu danom objavljivanja na sajtu tamponzona.rs.

Kontakt

IVA PARAĐANIN LILIĆ PR AUDIO-VIZUELNA PRODUKCIJA TAMPON ZONA BEOGRAD – NOVI BEOGRAD
Adresa: OTONA ŽUPANČIČA 48, Beograd
Delatnost: 5911- Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa
MB: 66579271
PIB: 113101255
tamponzona.rs/podrzite-tampon-zonu/
069.760.950
info@tamponzona.rs